پیشروی های ارتش سوریه در منطقه غوطه نیروهای سوری را در آستانه تحقق پیروزی استراتژیکی قرار داده است که می تواند چهره نبرد در نزدیک پایتخت را تغییر دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ پیشروی های ارتش سوریه به سوی منطقه جسرین رخدادی بود که تروریست های مسلح انتظار آن را نداشتند. به همین دلیل، از بیم پیشروی های بیشتر ارتش، تجهیزات خود را به این منطقه منتقل کردند. اما آنگونه که یک منبع میدانی به پایگاه “آسیا نیوز” گفته است، برنامۀ ارتش پیشروی به سوی شهرک تقریبا ویران شدۀ “البحاریه” بود. این منبع افزود که عناصر مسلح یک روز پیش از حملۀ ارتش به “البحاریه” خانواده هایی را که ساختمان های ویران نشدۀ شهرک سکونت داشتند، به عمق “غوطه” منتقل کرده بودند. این اقدام نشان می داد که آن ها قصد بمب گذاری منازل را داشته اند، اما ارتش سریع تر از آنان عمل کرد.
پایگاه سوری “شام نایمز” نوشت ارتش توانست یک روزه و پس از درگیری های شدید کنترل شهرک و بخشی از مزارع پیرامون آن را به دست گیرد. بدین ترتیب، هدف بعدی ارتش روشن شد؛ شهرک “النشابیه” که از دو جبهۀ شمال و جنوب در محاصره قرار گرفته بود.
عملیات آتشباری در محور “النشابیه” از صبح دیروز آغاز شد و در طول شب گذشته نیز ادامه یافت. بخشی از نیروهای ارتش نیز با پیشروی به سوی “میدعا” تلاش کردند تمرکز عناصر مسلح را در “غوطه” بر هم بزنند.
اگر ارتش سوریه بر “النشابیه” سیطره یابد، در برابر منطقۀ بازی قرار می گیرد که به شهرک های بزرگ “غوطه”، مانند “دوما”، “عربین” و “سبقا” می رسد. در این حالت، ارتش ۹ کیلومتر با این شهرک ها فاصله خواهد داشت. این ۹ کیلومتر نیز با زمین های زراعی پوشیده شده و جمعیت کمی در آن ساکن اند.
رسیدن ارتش سوریه به این منطقه یک دستاورد استراتژیک است که معادلات نبرد علیه تروریست ها نزدیک دمشق را کاملا دگرگون خواهد کرد.