یک شرکت هلندی خانه ای از مقوا ساخته که بخش های مختلف آن یک روزه سرهم می شود و حافظ محیط زیست است.

به گزارش پرس شیعه، شرکت Fiction Factory در آمستردام یک خانه از مقوا ساخته که Wikkihouse نام گرفته است. برای ساخت این خانه، لایه‌های مقوا دور یک قالب شبیه خانه قرار داده می‌شود.

این خانه در کل ۶ هزار کیلوگرم وزن و چارچوب بسیار محکمی دارد. قسمت‌های مختلف این خانه محافظه محیط زیست است و یک روزه سرهم می‌شود. از آنجا که خانه مقوایی بسیار انعطاف پذیر است، می‌توان از آن برای مقاصد مختلف استفاده کرد.