دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی تحقیقات مسکو، روسیه کنفرانسی را تحت عنوان فلسفه صوری در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

به گزارش پرس شیعه، دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی تحقیقات مسکو، روسیه کنفرانسی را تحت عنوان فلسفه صوری در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

محور موضوعات کنفرانس شامل معرفت‌شناسی صوری، هستی‌شناسی صوری، اخلاق صوری، فلسفه و منطق، معرفتش‌ناسی منطق و سایر شاخه‌های فلسفه صوری و ریاضی است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://easychair.org/conferences/?conf=formphil۲۰۱۹ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۶ مارس ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://sites.google.com/view/۲۰۱۹-formal-philosophy/ مراجعه گردد.