پروفسور نادر انتصار گفت جهان بیش از پیش به سوی چند قطبی شدن پیش می‌رود ولی این به معنی این نیست که همه قطب‌ها در سیاست جهان برابرند یا نقش‌های مساوی دارند.

 در سال ۹۷ اتفاقات مهمی در نظام بین الملل و در قاره‌های مختلف رخ داده است. در گفتگو با پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی امریکا به بررسی تحولات مهم سال ۹۷ در عرصه نظام بین الملل پرداخته ایم که در ادامه آمده است. انتصار از کارشناسان برجسته بین المللی مسائل خاورمیانه است و کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» از ایشان منبعی معتبر در حوزه مطالعات کردی است.

*مهمترین اتفاقات خاورمیانه در سال ۹۷ چه بوده و چرا آنها را مهمترین اتفاقات سال می‌دانید؟

مهمترین اتفاق در خاورمیانه فاجعه انسانی در یمن و حمله شدیدی بود که توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر ثبات منطقه صورت گرفت.

*مهم‌ترین اتفاق در آمریکای شمالی چه بود و چرا آن را مهمترین اتفاق می‌دانید؟

مهمترین اتفاق در آمریکا ادامه تثبیت ترامپیسم در سیاست‌های آمریکا و ضعیف شدن نهادهای دموکراتیک و نُرم ها در آمریکا بود.

*مهمترین اتفاقی که در آسیا افتاد چه بود و از چه نظر اهمیت داشت؟

ادامه ظهور چین به عنوان یک عامل جهانی، نه تنها در عرصه بین‌المللی بلکه در زمینه سیاست.

*مهمترین اتفاق روی داده در اروپا چه بود و چرا آن را مهم‌ترین اتفاق می‌دانید؟

تضعیف اتحادیه اروپا، ناسیونالیزم نگران کننده در این قاره و عدم توانایی اروپا در برابری با هژمونی اقتصادی و سیاسی آمریکا مهمترین اتفاقات روی داده در اروپا بودند.

*پیش بینی شما از قطبش (چند قطبی بودن نظام بین الملل) در آینده چیست؟ آیا وضعیت قطب بندی نظام بین الملل در آینده نزدیک دچار تغییر می‌شود؟

جهان بیش از پیش به سوی چند قطبی شدن پیش می‌رود ولی این به معنی این نیست که همه قطب‌ها در سیاست جهان برابرند یا نقش‌های مساوی دارند. در جهان چند قطبی که در حال شکل گیری است همچنان بعضی قطب‌ها نسبت به دیگر قطب‌ها برترند، البته سیستم بین المللی متغیر خواهد بود.

منبع؛ مهر