تبریز – جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هویت مردم جهان اسلام را احیا کرد، گفت: جهان اسلام بعداز ۲۲ بهمن سال ۵۷ از تحقیر خارج شد.

به گزارش پرس شیعه، سردار حسین سلامی در جمع راهپیمایان تبریزی با بیان اینکه تبریز نگین درخشان و پیشگام انقلاب اسلامی است، گفت: تبریز پرچم دار انقلاب اسلامی است و همواره آفرینش گر وقایع بزرگ در طول تاریخ بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم تبریز و آذربایجان نقش بزرگی در رضد نهضت انقلاب اسلامی داشتند، افزود: در ۲۹ بهمن مردم تبریز با پشتیبانی خود از انقلاب و آرمان های امام راحل فرهنگ استکبارستیزی را تکثیر کردند.

سردار سلامی با اشاره به اینکه مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۵۶ انرژی و شور و شعفی به حرکت انقلابی مردم سراسر کشور بخشیدند، ابراز داشت: تبریز پیشگام فداکاری و حضور و رشادت و شجاعت در میدان دفاع از اسلام و انقلاب است.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تبریز سرزمین انسان های باشرافت و بزرگ و با غیرت است، گفت: مردم ولایتمدار آذربایجان بعد از انقلاب نیز با حضور خود در صحنه های حساس نشان دادند زمان شناس و حامی انقلاب هستند.

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ و حضور مردم تبریز و آذربایجان در برابر فتنه گران گفت: مردم تبریز در برابر فتنه مخرب و ویرانگر ایستادند و اجازه ندادند ارزش های انقلاب و نظام اسلامی پایمال شود.

سردار سلامی سپس با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی به ایران عزت، اقتدار و آزادی بخشید و توأم با آن ارزش های الهی بر جامعه حاکم شده و هویت مسلمانان شکوفا شد.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدایت های امام خمینی و با خیزش مردم یک امپراطوری بی نظیر را در تاریخ نابود کرد، افزود:این انقلاب سیاست های استکباری آمریکا در داخل کشورمان را خاتمه داد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه قبل از انقلاب اموال این مردم غارت می شد و ارزش های اسلامی و دینی از جامعه محو می شد، گفت: همه ملت های مسلمان قبل از انقلاب اسلامی در گورستانی از جهالت های مدرن زندگی می کردند و امام خمینی، روح عدالت طلبی و اسلامی خواهی را در روح این ملت احیا کرد.

سردار سلامی اظهار داشت: در زمان شاهنشاهی ایران به عنوان یکی از ستون های سیاست های نیکسون، با عربستان دو رکن مدافع منافع آمریکا تلقی می شد و این درحالی بود که سناریوهای دشمن در محو فرهنگ ایران اسلامی بود.