کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که صهیونیستها در اقدامی خصمانه از روز گذشته تاکنون ۲۴۰ اسیر در زندان «النقب» با غل و زنجیر در سرمای شدید رها کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، سلسله اقدامات ضد حقوق بشری و خصمانه صهیونیست‌ها علیه اسرای فلسطینی در زندان النقب ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی تنها بخشی از این اقدامات صهیونیست‌ها علیه اسرا را فاش ساخت.

کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که صهیونیست‌ها در اقدامی خصمانه از روز گذشته تاکنون ۲۴۰ اسیر در زندان «النقب» با غل و زنجیر در سرمای شدید رها کرده اند.

طبق اعلام این کمیته، رژیم صهیونیستی همچنین خانواده‌های اسرای زندان النقب را از ملاقات با اسرا منع کرده اند.