کمیته بین المللی نظارت بر موارد مخدر وابسته به سازمان ملل، مغرب را به عنوان یکی از رکوردداران تولید کنندگان حشیش، معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، کمیته بین المللی نظارت بر مواد مخدر، در گزارش سالانه خود در خصوص سال ۲۰۱۶، اعلام کرد: مغرب، همچنان رکورددار کشورهای تولید کنندۀ حشیش است و افغانستان، لبنان، هند و پاکستان به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

در سال ۲۰۱۴، بزرگ ترین میزان حشیش در اروپای غربی و مرکزی ضبط شد که این میزان، با ۴۰ درصد از مجموع مواد مخدر ضبط شده در سطح بین المللی برابری می کرد و در این سال، اسپانیا به تنهایی، ۲۶ درصد از کل حشیش تولیدی در جهان را ضبط کرد.

در خصوص کشورهای شمال آفریقا نیز باید گفت که ۳۲ درصد از حشیش قاچاق شده در جهان، در مغرب و الجزایر است.

در این گزارش خاطر نشان شده است که در سال ۲۰۱۳، بیش از ۴۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مغرب، زیر کشت حشیش رفت و برداشت محصول از ۴۲ هزار هکتار از این زمین ها صورت گرفت و تنها ۵ هزار هکتار از این اراضی، معدوم شدند.