دفتر حضرت آیت الله سیستانی طی پیامی مقدار زکات فطره امسال را معین کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر حضرت آیت الله سیستانی امروز طی پیامی مقدار زکات فطره را برای امسال معین کرد.

در این پیام آمده است: مقدار فطره ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۳۷ هجری قمری معادل با ۱۵۰۰ دینار عراقی (تقریبا ۴ هزار تومان) در عوض گندم است.

دفتر حضرت آیت الله سیستانی همچنین در پاسخ به سوالی خاطرنشان کرد: کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفری یک صاع که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد، و اگر بجای آن پول هم بدهد، کافی است، و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد، هرچند گندم یا جو، یا خرما یا کشمش باشد.