یکی از روحانیان هند از خانه نشینی ۲۵ ساله امام علی (ع) به عنوان عامل پسرفت مسلمانان در طول تاریخ یاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ مراسم احیای شب قدر و ضربت خوردن امام علی(ع) با حضور گسترده علما، روحانیان و قشرهای مختلف مردم در حوزه علمیه ایمانیه شهر بنارس هند برگزار شد.

این مراسم با قرائت قرآن و مدیحه ثرایی مداحان خاندان عصمت و طهارت آغاز شد و سپس حجت الاسلام محمد عقیل حسینی به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه زبان از بیان فضائل امیرالمومنین(ع) قاصر است، گفت: سکوت و خانه نشینی ۲۵ ساله امام علی(ع) از عوامل پسرفت مسلمانان در تاریخ به شمار می آید.

این روحانی افزود: اگر کمک ھای امام علی(ع) به خلفا نبود اسلام به این صورت به ما نمی رسید.

وی تصریح کرد: نظام عدالت محوری که امام علی(ع) ارئه کرد یک منشورسیاسی و اجتماعی است که دولت ھا و مردم باعمل به آن می توانند درخدمت رسانی ملتھای سرافراز بیرون آیند.