تروریست های داعش درمدت اشغال شهر فلوجه عراق درسالهای اخیر، با انبار کردن دهها تن مواد غذایی برای نیروهای خود، از توزیع آن بین مردم شهر جلوگیری کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ تصاویری که بعد از آزادسازی مناطق مختلف شهر فلوجه منتشر شده نشان می دهد که تروریست های داعش علاوه برجنایت های مختلف درحق مردم فلوجه، مواد مختلف غذایی را انبار کرده و از توزیع آن میان مردم این شهر و کودکان که با گرسنگی و قحطی مواجه بودند، جلوگیری می کرد.

فلوجه یکی از نخستین شهرهای عراق بود که از دیماه سال ۱۳۹۲ به دست تروریست‌های داعش اشغال شد و از آن زمان ۹۰ هزار سکنه این شهر غربی عراق همواره با مشکلات معیشتی جدی روبرو بودند.

تروریست های داعش با کنترل شدید بر اوضاع شهر از رسیدن مواد غذایی به مردم جلوگیری و آن را در انبار های ویژه برای نیروهای خود ذخیره می کردند.

بیشتر مناطق شهرطی یک ماه گذشته با عملیات مشترک نیروهای عراقی از دست تروریست ها آغاز شده و مناطق اندکی دراختیار تروریست ها باقی مانده است.