جنگنده‌ های رژیم سعودی ضمن پرواز بر فراز آسمان های استان های «تعز» و «مأرب» یمن، به صورت گسترده استان صنعاء را هدف بمباران قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی به صورت گسترده مناطقی در استان «صنعاء» را به شدت بمباران کردند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنین بر فراز آسمان استان های «تعز» و «مأرب» به پرواز درآمدند.

از سوی دیگر، ارتش و نیروهای مردمی یمن اخیرا بزرگترین باند سرقت و غارت در شهر صنعاء را شناسایی و اعضای آن را بازداشت کردند.

گفتنی است، طبق اعلام وزارت بهداشت یمن، از زمان آغاز تجاوز رژیم سعودی به این کشور تاکنون بیش از هفت هزار یمنی شهید و هزاران تَن دیگر زخمی شده اند.