نیمی از اعضای بلندپایه حزب اپوزیسیون انگلستان تصمیم گرفته اند تا برای وداشتن رهبری حزب به کناره گیری از سمت خود، استعفا دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، حدود نیمی از اعضای دولت سایه وابسته به حزب کارگر انگلستان تصمیم گرفته اند تا برای واداشتن «جرمی کوربین» رهبر اپوزیسیون به کناره گیری از مقام خود، استعفا دهند.

گفتنی است که این تصمیم در اعتراض به اخراج «هیلاری بن» وزیر امور خارجه دولت سایه اتخاذ شده است که امروز صبح به دستور کوربین اتفاق افتاد.

کوربین که در جریان برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ می کرد، اکنون با پیروزی جدایی طلبان به عدم تلاش برای ترغیب قشر کارگر به پیروی از آرمان های اپوزیسیون متهم است.

از همین رو، اعضای حزب کارگر اصرار به استیضاح وی دارند و انتظار می رود که او در صورت رای گیری مجدد از جلب اعتماد هم حزبی های خود عاجز باشد.