شیراز – رئیس بیمارستان شهید رجایی شیراز وضعیت سه سرباز بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان را وخیم گزارش کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، دکتر شهرام بلندپرواز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین وضعیت مصدومان حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس سربازان گفت: همچنان ۱۳ نفر در بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان بستری هستند که از این تعداد وضعیت پنج نفر از آنها وخیم است.

وی با اشاره به اینکه این پنج نفر همچنان بدحال هستند، افزود: از این تعداد سه نفر از آنها نسبت به دو نفر دیگر وضعیت بسیار بدی دارند که این سه نفر سرباز هستند.

رییس بیمارستان شهید رجایی شیراز اظهار داشت: دو نفر از این سربازان ضربه مغزی هستند و یکی از آنها نیز از ناحیه شکم تحت عمل جراحی قرار گرفته اما همچنان مانند روز اول بوده و تغییری در آنها ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: آن دو نفر دیگر یکی راننده و دیگری یک نفر تبعه افغانستان است که آنها نیز وضعیت خوبی ندارند.

دکتر بلندپرواز تاکید کرد: برای بهبود این سه سرباز مردم باید دعا کنند زیرا وضعیت جسمانی خوبی ندارند.

رییس بیمارستان شهید رجایی شیراز از مراجعه دو مصدوم دیگر به این بیمارستان خبرداد و افزود: دو نفر دیگر از بیمارستان نمازی و نی ریز که در این حادثه مصدوم شده بودند برای درمان به بیمارستان رجایی مراجعه کرده که وضعیت جسمانی شان بد نیست.

وی افزود: از تعداد مصدومان این بیمارستان هم اکنون ۱۴ نفر در بخش بستری هستند که وضعیت جسمانی شان خوب است و طی چند روز آینده ترخیص می شوند.

دکتر بلندپرواز گفت: از این تعداد نیز شش نفر طی امروز یا فردا ترخیص می شوند.