راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن صبح دیروز با حضور میلیونی اقشار مختلف مردم در سراسر کشور برگزار شد.

سردارسلیمانی

جهانگیری

هاشمی رفسنجانی

رئیس قوه قضائیه

22 بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن

22بهمن