دادستان استان ازمیر ترکیه دستور رسیدگی مجدد به اتهامات مطرح شده علیه قاتل جنگنده سوخو ۲۴ روسیه را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حریت دیلی، در پی به دست آمدن اسناد و شواهد جدید، دادستان استان ازمیر ترکیه دستور رسیدگی مجدد به اتهامات مطرح شده علیه قاتل جنگنده سوخو ۲۴ روسیه را صادر کرد.

در پی این اقدام دادستان ترکیه وکیل «آلپ ارسلان چیلک» ابراز تعجب کرده و گفت: وقتی که ما در دادگاه شهادت خود درباره خلبان روسی را ارائه کردیم هیچ سوالی درباره بالگرد ساقط شده نشد و سوالات فقط درباره خلبان سوخو ۲۴ بود که از جنگنده خود بیرون پریده بود و ربطی به بالگرد نداشت.

این وکیل گفت: فکر نمی کنم مسئله بالگرد ربطی به موکل من داشته باشد.

گفته شده بعد از ساقط شدن جنگنده روسیه توسط ترکیه و پرش خلبان روس با چتر، آلپ ارسلان چیلک وی را در هوا هدف گلوله قرار داده و کشته است. آلپ ارسلان چیلک در دادگاه قبلی خود اعلام داشت افراد حاضر در صحنه به دستور وی توجه نکرده و خلبان روس را هدف قرار داده اند.

روسیه یکی از شروط ترمیم روابط خود با آنکارا را تحویل قاتل خلبان روس توسط ترکیه اعلام کرده است.