در حالی که واکنش ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ادامه دارد، برخی کارشناسان این رخداد را سر آغاز دورانی می دانند که از آن با تعبیر “بهار غربی” یاد می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ دکتر “سعید اللاوندی”، مدیر مرکز مطالعات اروپا و مدیترانه در مرکز “الاهرام” مصر، درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: «انگلیس عضویت کامل در این اتحادیه نداشت. اقدام این کشور برای خروج از اتحادیۀ اروپا بیانگر تکبر و خودبزرگ بینی آنست» اللاوندی تأکید کرد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به منزله یک بمب ساعتی است که در نهایت به فروپاشی این اتحادیه منجر خواهد شد.
این کارشناس مصری با اشاره به این موضوع که غرب در آستانه فروپاشی یا به اصطلاح “بهار غربی” است خاطرنشان کرد که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد تا خود را به دامان آمریکا بیاندازد.