گزارش سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر در جهان، آمارهایی درباره گستردگی استفاده از هروئین میان آمریکاییان ارائه کرده است.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل دربارۀ مواد مخدر نشان می دهد که “بیماری همه گیر” هروئین ایالات متحدۀ آمریکا را در نوردیده است. رادیو “سَوا”ی آمریکا، که این گزارش را منتشر کرده، نوشته است: «از ۲۰ سال پیش، میزان معتادان به این ماده به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است».
بر اساس این گزارش، تعداد معتادان به هروئین در آمریکا، سال ۲۰۱۶، یک میلیون بر آورد شده است. این تعداد در مقایسه با سال ۲۰۰۳ سه برابر شده است.