یک داعشی کویتی در تماس تلفنی با نهادهای امنیتی کویت، خواستار حمایت از خانواده اش در برابر خطرات ناشی از تفکرات داعشی و تروریستی خود شد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “الوطن” کویت نوشت این داعشی کویتی که درمنطقه الصباحیه ساکن است، در تماس تلفنی با بخش عملیات وزارت کشور کویت درخواست کرد که یک گشتی امنیتی به دنبال وی بفرستند تا مبادا علیه خانواده اش مرتکب جنایت شود.

این شهروند کویتی گفت به نیروهای امنیتی گفته است: «من تفکر داعشی دارم و نگرانم که به خودم یا خانواده ام آسیب برسانم یا جنایتی مرتکب شوم».

” الوطن” کویت نوشت که در پی این درخواست، وزارت کشور با اعزام نیروهای امنیتی به منزل این داعشی او را به مرکز امنیت کشور منتقل کرد.

این کویتی که درآغاز دهه سوم عمر خود است، برای بازجویی به مرکزامنیت کشور کویت منتقل شد تا درباره چگونه پذیرفتن افکار داعش و نیز میزان ارتباط وی با این گروه تروریستی بازجویی شود.