فعالان شبکه های اجتماعی تصاویری از توهین بوداییان افراطی میانمار به اسلام، مساجد و مسلمانان منتشر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ بوداییان افراطی، تحت حمایت دولت سوشی و در راستای آزار رساندن به مسلمانان روهینگا و آواره کردن آنان، مساجد و منازل آنان را تخریب می کنند. یکی از افراطی ترین این گروه ها، گروهی موسوم به “۹۶۹” است.

فعالان شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از اهانت به قرآن نوشتند: «آیا می دانید این برگه هایی که زیر پاهای گروه ۹۶۹ قرار دارد، چیست؟ این ها برگه هایی از قرآن است که این گروه آن را از مسجد دور ریخته و با پاره کردن آن ها درصدد خشمگین کردن مسلمانان و تحریک احساساتشان بر آمده اند».
فعالان شبکه های اجتماعی همچنین نوشتند که حمله به مساجد ومدارس در برمه، در تاریخ این کشور دارای سابقه طولانی دارد. دولت سوچی نیز که مورد حمایت غرب است و از سوی غربیان جایزۀ صلح نوبل را هم دریافت کرده است،  به گروه ۹۶۹ برای ارتکاب جنایات ضد مسلمانان، مانند دولت های قبلی، آزادی عمل داده است.
برخی فعالان شبکه های اجتماعی، با انشتر تصاویر بیشتری از اقدامات ضد مسلمانان در میانمار، نوشتند: «گروه ۹۶۹ این مساجد و منازل و مغازه ها را خالی کردند و سپس آن جا را آتش زدند. حقوق بشر کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ غیرت مسلمانان به کجا رفته است؟ چطور یک مسلمان می تواند در برابر جنایت های بودائیان علیه قرآن و مقدسات اسلامی سکوت کند؟ بودایی ها با کتاب های اسلامی و قرآن ها در برمه این طور رفتار می کنند».