در پی آشکار شدن تاثیر مستقیم افکار تروریستی شیخ الاسلام وهابی‌ ها در جنایت علیه بشریت، وزرای عربستانی و شیوخ وهابی برای تبرئه ابن تیمیه و سرپوش گذاردن بر “فتوا”های وحشیانه و تروریستی وی بسیج شده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ در پی جنایت وحشیانه دو قلوهای داعشی عربستانی، روزنامه سعودی الحیاه امروز یکشنبه در گزارشی بی سابقه با عنوان “نهضت تبرئۀ ابن تیمیه از جفای دو قلوهای داعشی” نوشت: «فقها و مبلغان سعودی بسیج شده اند تا ارتباطِ میان فتواهای مرجع بزرگ خود ابن تیمیه حنبلی؛ با جنایت کشته شدن مادر عربستانی به دست فرزندانش که جمعه گذشته جامعه سعودی را تکان داد، قطع کنند».

نحوۀ نگارش عبارت فوق که عینا در این روزنامه سعودی درج شده، خود به خوبی بیانگر آن است که ارتباط تنگاتنگی میان فتواهای ابن تیمیه و اقدامات تروریستی وحشیانه، از جمله کشتن پدر و مادر و اعضای خانواده وجود دارد و اینک مبلغان وهابی به صرافت افتاده اند تا این پیوند عمیق و قدیمی را “قطع” کنند و بر این افتضاح تاریخی و “فقهی” سرپوش بگذارند؛ چرا که مرجع اصلی افکار و خرافات وهابیان، کسی جز ابن تیمیه نیست و اگر برای خاموش کردن صدای تشت رسوایی او که از بام افتاده اقدامی نشود، باید بساط تزویر و تروریست‌پروری خود را برای همیشه جمع کنند.

ابن تیمیه، که تروریسم دولتی آل سعود او را به زورِ چاپ‌های مکرر کتاب‌هایش از جمله “مجموعه الفتاوی” در ده ها مجلد، به رتبۀ “شیخ الاسلامی” خود رسانده، اکنون در لا به لای صفحات همین کتاب برای آنها دردسر بزرگی ایجاد کرده، چرا که فرمان “کشتن پدر و برادر و اعضای خانواده”؛ در صورت مشرک شدن آنان را در جای جای کتاب هایش آورده است و برای مواردی همچون ترک یکی از نمازهای پنجگانه و یا عدم اعتقاد به مشاهده خداوند در قیامت با چشم سر! و یا اعتقاد به “مخلوق بودن قرآن وحتی خوردن مار و عقرب، کشتن شخص خطاکار در صورت عدم توبه را جایز و لازم دانسته است؛ و در یک کلام، ابن تیمیه معتقد است که هر کس خطایی مرتکب شود، اگر توبه نکند باید او را کُشت!

اکنون مبلغان وهابیت تکفیری و آخوندهای درباری آل سعود، با مشاهده تاثیر تفکرات نابخردانه و کفرآمیز “شیخ الاسلامِ” خود بر جامعه عربستان، چاره ای جز به هم بافتن آسمان و ریسمان با هدف پنهان کردن حقایق افکار شیطانی ابن تیمیه ندارند.

الحیاه می نویسد: «پس از آن که دو نوجوان دوقلوی عربستانی مادر پیر خود را به اتهام شرک به قتل رساندند و خواستند پدر و برادر کوچک خود را هم بکشند، بسیاری از کاربران اینترنت و رسانه ها، این اقدام را نتیجه فتواهای ابن تیمیه دانستند، اما شیخ صالح آل الشیخ، وزیر امور اسلامی عربستان در واکنشی بی نظیر به این نوشته ها، تاکید کرده که منظور ابن تیمیه از عبارت “پسر می تواند پدرش را که مُشرک شده، بکشد”؛ آن است که اگر پسر در میدان جنگ با پدر مُشرک خود روبرو شد، می تواند او را بکشد(!) اما کشتن پدر در حالت عادی و خارج از میدان نبرد، جایز نیست».

بدین ترتیب مروّجان تفکر استعماری وهابیت ناگزیر شده اند کتب و فتواهایی را که سالیان دراز برای نشر و ترویج آن تلاش کردند و ساده‌لوحانه گمان می‌کردند که هیچ‌گاه دامان خودشان را نخواهد گرفت، منکر شوند و برای محو و تغییر و ارائه تفسیر آبرومندانه‌تر از آن، اقدام کنند.

روزنامه الحیاه عربستان در این خبر، با رویکردی عجیب و بی سابقه، حتی به نوشته‌های محمد المحمود نویسنده عربستانی در این زمینه اشاره کرده که در توییتر خود در واکنش به “مادرکشی”ِ داعشی‌های عربستانی نوشت: «چرا از داعشی ها که مادرشان را کشته اند، تعجب می کنیم؛ در حالی که در میراث فقهی دور و نزدیک ما، کشتن پدر مشرک و حتی کشتن اطفال و کودکان جایز شمرده شده است… و در عقیده و باور سنتی ما، کشتن والدین یکی از بالاترین درجات اثبات “تولی و تبری” به شمار می آید».

فرمان پدرکشی ابن تیمیه در کتاب ضالۀ “مجموعه الفتاوی”

ابن تیمیه، در ازای هر خطایی فقط فرمان قتل می‌دهد