کلیسای قدیمی لندن صدها نفر از مسلمانان و غیر مسلمانان لندن را به بزرگ‌ ترین مراسم افطاری و برپایی نماز جماعت دعوت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایکنا، کلیسای «استوارت جیمز» لندن، بیش از چهارصد نفر از مسلمانان و مردم ادیان دیگر را برای مراسم بزرگ افطاری دعوت کرد که کشیش‌های کلیسا نیز برای تقویت وحدت و انسجام با مسلمانان روزه گرفتند.

صادق خان، شهردار مسلمان لندن که به عنوان سخنران در این مراسم دعوت شده بود، گفت: وظیفه مسلمانان است که به غیر مسلمانان کمک و ماهیت اصلی مثبت اسلام را برای زدودن تصورات غلط در مورد اسلام و مسلمانان تشریح کنند.

وی افزود: همه مردم لندن اعم از مسلمانان، یهودیان، هندوها و مسیحیان باید با همکاری یکدیگر فقر و بی‌عدالتی در لندن را از بین ببرند؛ زیرا همه ادیان خدمت به خلق، مبارزه با بی‌عدالتی و فقر در تمام اشکال آن را مورد تأکید قرار داده‌اند.

صادق خان با قدردانی از روزه‌داری کشیش‌ها، اظهار کرد: متأسفانه اسلام به خاطر اعمال غیر قابل قبول اقلیت کوچکی، آوازه بدی دارد. ما می‌توانیم با همکاری با تمام مردم جامعه و نشان‌دادن چهره حقیقی اسلام به آنها این آوازه بد را اصلاح کنیم.

ریود لوسی وینکت، مسؤول برگزاری مراسم نیز که همراه با مسلمانان روزه گرفته بود، گفت: مراسم افطار به گردهمایی مسلمانان و مسیحیان برای جشن‌گرفتن رمضان و ارزش‌های مشترک ما کمک می‌کند.