نماینده پارلمان بحرین سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین و سایر اقدامات آل خلیفه در این کشور را برنامه ای صهیونیستی توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حسین الموسوی نماینده پارلمان لبنان در نشست سیاسی که در بعلبک برگزار شد، سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را به شدت محکوم کرد و گفت: شیخ عیسی قاسم معیار عقلانیت، حکمت و ملی گرایی در بحرین به شمار آمده و راه آزادی و عدالت و پیشرفت را در این کشور دنبال می کند.

وی افزود: رخدادهای لبنان با برنامه ریزی رژیم صهیونیستی در ارتباط است؛ برنامه ای که اسلام اصیل محمدی و محور مقاومت را در جوامع عربی و اسلامی مورد هدف قرار می دهد.

موسوی از تکفیری ها به عنوان ابزار فتنه مذهبی و طایفه ای یاد کرد و اظهار داشت: مسلمانان شیعه و سنی هوشیاری و مسؤولیت پذیری خود را به نمایش گذاشته و توطئه را ناکام کردند. قدس همچنان قبله اول و سرزمین شرافت انبیا به شمار می آید.

نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد که نزاع میان حق و باطل همچنان ادامه دارد و مطمئنا پیروزی و یاری ارزش های انسانی و الهی با شمشیر حق محقق می شود.