خروج انگلستان از اتحادیه اروپا باعث شد بورس مصر در ۲ دقیقه اول افتتاح آن در روز یکشنبه، معادل ۱۵ میلیارد جنیه ضرر کند.

به گزارش پرس شیعه؛ کارشناسان معتقدند شاخص بازار سرمایه مصر در روزهای آتی باز هم کاهش خواهد یافت چون اتباع عرب و غیر عرب به فروش اوراق بهادار خود مبادرت خواهند کرد.

پایگاه اینترنتی “الوفد” گزارش داد: پیش بینی شده که این زیان افزایش یابد و به زیانی معادل ۴۰ میلیارد جنیه یا حتی بیشتر برای بازار سرمایه مصر منجر خواهد شود.