شیخ عبدالله دقّاق، نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در قم، تاکید کرد که حکومت آل خلیفه برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین باید از روی جنازه تمام تحصن کنندگان مقابل منزل این عالم بزرگ بگذرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، شیخ عبدالله دقّاق در گفت وگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم اظهار داشت: شیخ عیسی قاسم مردی خستگی ناپذیر است و از حقوق مردم کوتاه نمی آید، بنابراین از بحرین نخواهد رفت و مردم را در اوج محنت ناامید نخواهد گذاشت، مردم نیز او را در این شرایط سخت، تنها نخواهند گذاشت و حکومت برای دسترسی به او باید از روی جنازۀ همه تحصن کنندگان بگذرد.

شیخ دقاق سپس از دولت بحرین خواست به جای راه انداختن حمام خون، به منطق عقل برگردد، زیرا شیخ عیسی قاسم، نمایندۀ منطق عقل و گفت وگو در بحرین است.

وی با بیان این که تصمیم برای سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، تصمیمی سعودی، انگلیسی و آل خلیفه ای بوده است، آن را اقدامی بررسی نشده ارزیابی کرد که پیامدهای آن، گریبان عاملان آن را خواهد گرفت.

شیخ دقاق در ادامه تصریح کرد: اگر حکومت آل خلیفه به اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین مبادرت کند، این اقدام به سرنگونی این حکومت شتاب خواهد داد. مردم و تحصن کنندگان عزم خود را جزم کرده اند تا جان خود را فدای شیخ عیسی قاسم کنند.

وی گفت: دیروز کاروان وزیر کشور به تحصن کنندگان نزدیک شد و مردم گمان کردند که حکومت قصد حمله به آنان را دارد، به همین سبب همگی خود را برای شهادت آماده کردند و وقتی نیروهای وزارت کشور عقب نشستند، بسیاری از جوانان به گریه افتادند، زیرا آنان عاشق شهادت بودند و فرصت شهادت را از دست دادند.

دقاق با تاکید بر این که سازمان های حقوقی بین المللی نظیر سازمان ملل، در برابر سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم موضع گیری کردند، هشدار داد که هرگونه توسل حکومت به خشونت برای درهم شکستن تحصنِ مردم در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم، به منزله مرگ همه طرح های حکومت نظیر طرح اصلاحات خواهد بود، بنابراین تا وقت باقی است، بهتر است راه حلی بیابند، پیش از این که سقوط رژیم، شتاب بیشتری پیدا کند.

وی همچنین هشدار داد که آیت الله شیخ عیسی قاسم، فقط مرجع تقلید بحرینی ها نیست، بلکه شخصیت اسلامی بزرگی است که در قلب مسلمانان جهان جای داد و آل خلیفه با این کار، در سراسر جهان اسلام برای خود دشمن تراشیده است.