بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ضمن بازدید از خطوط مقدم در غوطه شرقی دمشق، نبردهای ارتش سوریه را تاریخ ساز دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مراسم افطاری ارتش سوریه در فرودگاه مرج السلطان در منطقه خرابو در غوطه شرقی در حومه دمشق شرکت کرد.

بشار اسد در مراسم افطاری سربازان ارتش سوریه گفت: این لقمه بهترین لقمه در زندگیم است.

وی افزود: نبردهای که ارتش سوریه در آن شرکت می کنند تاریخ ساز است.جانفشانی های سربازان ما حافظ سوریه در برابر جنگ تمام عیار ضد آن است.همه سوری ها از این پیروزی ها قوت می گیرند و خوش بین هستند.

رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد: پایداری و صلابت خانواده های رزمندگان ارتش سوریه عامل اساسی در تثبیت عزم فرزندان آنها و دستاوردهایی است که به دست می آورند.

از سوی دیگر نظامیان ارتش سوریه، بازدید بشار اسد از جبهه های جنگ را عامل تقویت روحیه دانستند و شعار دائمی خود را پیروزی یا شهادت دانستند و اینکه مصمم به نبرد با عزم راسخ تا آزادی کامل سراسر سوریه هستند.

نظامیان سوری به اسد گفتند که در برابر گروههای تروریستی بیدا و هوشیار عمل خواهند کرد تا مردم سوریه از نعمت امنیت بهره مند شوند و زندگی در سوریه جریان داشته باشد.

قبل از افطار بشار اسد به بازدید از خطوط مقدم در مزارع منطقه مرج السلطان پرداخت.