جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس با وجود انتقادهای صورت گرفته به وی در بیانیه ای تاکید کرد از سمت خود استعفا نخواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ جرمی کوربین در حالی تاکید کرد استعفا نمی کند که بسیاری در حزب کارگر انگلیس او را متهم می کنند در طول تبلیغات درباره همه پرسی به منظور متقاعد کردن رای دهندگان برای رای دادن به ماندن در اتحادیه اروپا یا حتی برای بررسی استعفاهایی که اخیرا از این حزب صورت گرفته، تلاش کافی انجام نداده است.

جرمی کوربین سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد.

وی در بیانیه ای خاطرنشان کرد، از استعفاها در دولت سایه که ریاست آن را به عهده داردم، متاسفم اما نمی خواهم به اعتماد کسانی که به من رای داده اند و اعتماد میلیون ها شخصی که در سایر مناطق کشور نیاز دارند تا حزب کارگر نماینده آن ها باشد، خیانت کنم.

۹ نفر از وزرای دولت در سایه انگلیس دیروز یکشنبه از سمت خود استعفا کردند.

رهبر حزب کارگر افرادی را که خواستار استعفای او هستند به چالش کشید و گفت: کسانی که خواستار تغییر رهبری حزب هستند در انتخاباتی که من در آن نامزد خواهم شد، نامزد شوند.