رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورش فقط تا مرحله ای در مقابل بحران سوریه خویشتنداری خواهد کرد؛ پس از آن مجبور به اقدام خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه، رجب طیب اردوغان در یک نشست اقتصادی در آنکارا تهدید کرد خویشتن داری ترکیه در مقابل بحران سوریه فقط تا مرحله ای خواهد بود و پس از آن ترکیه مجبور به اقدام خواهد شد.

اردوغان همچنین تهدید کرد آوارگان سوری را به کشورهای دیگر اعزام خواهد کرد.

پایگاه “عربی ۲۱” در این باره نوشت: اردوغان در این نشست درباره “کشتارهای ظالمانه” در سوریه سخن گفت و اظهار داشت: سازمان ملل باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از “پاکسازی نژادی” در این کشور انجام دهد.

رئیس جمهوری ترکیه در اظهاراتش که به طور زنده از تلویزیون این کشور پخش شد درخواست نهادهای بین المللی برای گشودن مرزها در مقابل آوارگانی که از درگیری ها در حلب فرار کرده اند محکوم و تهدید کرد آوارگان مذکور را به کشورهای دیگر می فرستد.

اردوغان در این اظهارات که در حضور شماری از فعالان اقتصادی ایراد شد گفت: کلمه “احمق” روی پیشانی ما نوشته نشده و گمان نکنید هواپیماها و تجهیزات نظامی ما بی جهت در اینجا انبار شده است، ما به وظیفه مان عمل خواهیم کرد.

اززمان آغاز بحران سوریه درسال ۲۰۱۱ ترکیه همواره یکی از طرف های متهم به کمک مالی و تسلیحاتی به تروریست هابوده است.

این کشور همچنین با حمایت آمریکا و کشورهایی نظیرعربستان وقطر به ارائه آموزش و کمک به گروههای مخالف درسوریه می پردازد.