پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در راه بازگشت از ارمنستان از این که برای توصیف کشتار ارمنی ها در دوره حکومت عثمانی از واژه «نسل کشی» استفاده کرده است، دفاع کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ پاپ در هواپیمایی که در پایان سفر به ارمنستان با آن به رم بازگشت، به خبرنگاران گفت اگر واژه ای را که سال گذشته در رم استفاده کردم در ایروان (پایتخت ارمنستان) تکرار نمی کردم عجیب به نظر می رسید.

وی افزود: از این واژه با روحیه تهاجمی استفاده نکردم بلکه واقعگرایانه آن را به کار بردم.

استفاده پاپ از واژه نسل کشی برای توصیف کشتار ارمنی ها در اوایل قرن گذشته، ارمنی ها را خوشحال و ترکیه را خشمگین کرد.

پاپ از ترکیه و ارمنستان خواست با یکدیگر آشتی کنند.

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه گفت که سخنان پاپ بسیار تاسف آور است و با واقعیت مطابقت ندارد.

وی افزود: دیدن نشانه های ذهنیت صلیبی در فعالیت های پاپ امکان پذیر است.

واتیکان به اتهامات این مسئول ترکیه پاسخ داد و اعلام کرد: پاپ زمانی که به نسل کشی ارمنی ها اشاره کرد، از ترکیه با «روحیه صلیبی» انتقاد نکرد.