جرج سوروس، میلیاردر معروف آمریکایی تاکید کرد فروپاشی اتحادیه اروپا بعد از نتایج همه پرسی خروج انگلیس از آن تقریبا برگشت ناپذیر است.

به گزارش پرس شیعه؛ سوروس در مقاله ای که روزنامه «پروجکت سیندیکیت» منتشر کرد، نوشت سناریوی فاجعه آمیزی که بسیاری از آن می ترسیدند به واقعیت تبدیل می شود.

وی افزود: نتایج همه پرسی در انگلیس باعث فروپاشی اتحادیه اروپا خواهد شد و این تقریبا برگشت ناپذیر است. اگر انگلیس در زمان مناسب از اتحادیه اروپا خارج شود ممکن است ثروتمندتر از دیگر کشورهای این اتحادیه شود … شاید هم نه.

سوروس گفت: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در کوتاه مدت و میان مدت بر مردم و اقتصاد تاثیر منفی خواهد گذاشت و همچنین روند پیچیده ای از مذاکرات درباره «طلاق سیاسی و اقتصادی» از اتحادیه اروپا رخ خواهد داد.

این میلیاردر آمریکایی با اشاره به این که این مساله در را به روی دیگر قدرت های مخالف اروپا در اتحادیه اروپا گشود، پیش بینی کرد اسکاتلند که به ماندن انگلیس در این اتحادیه رای داده است برای درخواست برگزاری دوباره همه پرسی تلاش کند و همچنین ایرلند شمالی که نتایج همه پرسی را رد می کند.

به گفته سوروس، انگلیس و اتحادیه اروپا بیم آن دارند که بازار و ارزش های مشترک و همه منافعی را که این اتحادیه برای حفظ آن ها تشکیل شده است، از دست بدهند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیگر نیازها و خواسته های شهروندان خود را تامین نمی کنند.