تا کنون چیزهای بسیاری درباره لباسها و طراحی آنها دیده و شنیده ایم اما این بار یک طراح لباس کلمبیایی به نام “میگل کابالرو” ابتکاری به خرج داده و لباس ضد گلوله و در عین حال شیک طراحی کرده است. در میان ابتکارات وی، لباس عربی (دشداشه) و کت و شلوار رسمی هم دیده می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه “القدس العربی”، قیمت هر دست کت و شلوار مردانه رسمی که وی طراحی کرده است بین ۶ تا ۸ هزار دلار است. در حالی که قیمت هر کت فقط ۳۵۰۰ دلار است.
به گزارش خبرگزاری رویترز کابالرو که لباسهای ضد گلوله سبک وزن برای بسیاری از شخصیتها از جمله پادشاه اردن طراحی کرده است، گفت که باشگاهی با حضور و شرکت تمام افرادی که جانشان را مدیون طرح وی هستند تأسیس کرده است. تعداد اعضای این باشگاه، ۲۰ نفر است که همگی زندگی خود را مدیون لباسهای وی هستند.
کابالرو که از ۲۱ سال پیش صاحب یک مزون لباس است می گوید آنچه که باعث خوشحالی و رضایت وی شده است، نجات جان این آدمهاست نه کسب درآمد و گرفتن سفارش.
گفتنی است کابالرو، تولیدات خود را به ۲۳ کشور صادر می کند. وی همچنین برای ارتش و پلیس هم پارچه های ضد انفجار مین و جلیقه های ضد گلوله تولید می کند.