جلسه رسیدگی به اعتراض به حکم باطل بودن تصمیم دولت مصر در تحویل حاکمیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان با تنش سر و صدای زیادی همراه بود.

به گزارش پرس شیعه؛ تنش و هرج و مرج در جلسه دادگاه بعد از آن روی داد که وکیل رفیق عمر شریف نماینده هیئت پیگیری مسائل کشور مصر یک کپی صورتجلسه هیئت وزیران مصر در سال ۱۹۹۰ میلادی و مکاتبات بین سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان و عصمت عبدالمجید همتای مصری وی را به دادگاه ارایه کرد.

متن کپی صورتجلسه نشان می داد که قاهره تعلق داشتن دو جزیره یاد شده به عربستان را به رسمیت می شناسد و آماده تحویل آنها به ریاض به هنگام به ثبات رسیدن منطقه است.

به نوشته روزنامه رای الیوم، نماینده هیئت پیگیری مسائل کشور مصر به نمایندگی از پارلمان یک کپی از سخنرانی ملک عبدالله بن عبدالعزیز شاه سابق سعودی به مبارک را تحویل داد که یادآور می شود که دو جزیره متعلق به عربستان است.

وکیل رفیق عمر شریف سپس حاکمیت مصر بر دو جزیره یاد شده را اشغالگری توصیف کرد و باعث تحریک حضار و مدافعان مصری ماندن این جزایر شد و آنها علیه این وکیل به خاطر تاکید بر دفاع از عربستان به جای مصر شعار “خائن خائن” سردادند.

در پایان جلسه نیز، وکیل عادل سلیمان از دادگاه عالی اداری به ریاست عبدالفتاح ابواللیل درخواست فرصت برای پاسخ دادن به گفته های رفیق عمر شریف شد لذا دادگاه مجبور شد تا رسیدگی به این شکایت را به وقت دیگری موکول کند.

پیش از جلسه نیز صدها نفر “فریاد زنده باد آزادی و جزایر مصری است” سردادند و با اشاره به مصری های زندانی شده در پی اعتراض به تحویل جزایر تیران و صنافیر به عربستان، پلاکاردهایی نظیر “زندانی زمین باید آزاد شود”، در دست داشتند.