یک نویسنده سعودی با اشاره به اینکه جامعه عربستان تربیت یافته ابن تیمیه و فتواهای او است، اذعان کرد که اگر جامعه عربستان به فتواهای ابن تیمیه عمل می کرد، بیش از ۹۰ درصد مردم عربستان تروریست می شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ تارنمای الوطن انلاین، روزنامه الوطن سعودی در مطلبی به قلم عزه السبیعی به بررسی جوانب جنایت وحشیانه دو نوجوان دوقلوهای عربستانی در کشتن مادر پیر خود به اتهام مشرک بودن پرداخت و درصدد برآمد تا ابن تیمیه را تبرئه کرده و فتواهای او را باعث و بانی این جنایت نداند؛ جنایتی که جامعه عربستان را به شدت تکان داد.

دو نوجوان دوقلوی عربستانی جمعه گذشته مادر پیر خود را به اتهام شرک سربریدند و تلاش آنها برای کشتن پدر و برادر کوچکشان ناکام ماند.

بسیاری از کاربران اینترنت و رسانه ها، این اقدام را نتیجه فتواهای ابن تیمیه دانسته اند که فتواهای متعددی درباره شرایط به قتل رساندن والدین دارد.

ابن تیمیه، که تروریسم دولتی آل سعود او را به زورِ چاپ‌های مکرر کتاب‌هایش از جمله “مجموعه الفتاوی” در ده ها مجلد، به رتبۀ “شیخ الاسلامی” رسانده، اکنون در لا به لای صفحات همین کتاب برای آنها دردسر بزرگی ایجاد کرده، چرا که فرمان “کشتن پدر و برادر و اعضای خانواده”؛ در صورت مشرک شدن آنان را در جای جای کتاب هایش آورده است و برای مواردی همچون ترک یکی از نمازهای پنجگانه و یا عدم اعتقاد به مشاهده خداوند در قیامت با چشم سر! و یا اعتقاد به “مخلوق بودن قرآن وحتی خوردن مار و عقرب، کشتن شخص خطاکار در صورت عدم توبه را جایز و لازم دانسته است؛ و در یک کلام، ابن تیمیه معتقد است که هر کس خطایی مرتکب شود، اگر توبه نکند باید او را کُشت!
حال، نویسندگان و مبلغان وهابی به صرافت افتاده اند تا این پیوند عمیق و قدیمی میان فتواهای مرجع بزرگ خود ابن تیمیه حنبلی را با جنایت یاد شده قطع کنند و بر آن سرپوش بگذارند زیرا مرجع اصلی افکار و خرافات وهابیان، کسی جز ابن تیمیه نیست.

در همین راستا، “عزه السبیعی” در مطلب خود که تارنمای” الوطن آنلاین ” آن را منتشر کرده است، تلاش کرد تا جنایت دو نوجوان سعودی را به مسائل دیگری غیر از تاثیر پذیری آنها از فتواهای ابن تیمیه و کتب دینی وهابی نسبت دهد و از این رو نوشت که شاید این افراد دچار اختلال روانی و یا تاثیر پذیری منفی از فضای شبکه های اجتماعی و اینترنتی بوده اند و همین امر نیز باعث شده تا مادر پیر خود را به قتل برسانند.

این نویسنده درعین حال در لابلای مطلب خود اذعان می کند که همه مردم عربستان تربیت یافته ابن تیمیه و فتواهای ویرانگر او هستند و نوشت: همه ما تربیت یافته گان فتواهای ابن تیمیه هستیم و آنها را خوانده ایم.

وی در عین حال درصدد بر می آید که جنایت دو نوجوان سعودی را چیزی جدا از فتواهای ابن تیمیه توصیف کند اما در عین حال به طور ضمنی اشاره می کند که اگر جامعه عربستان به طور کامل از افکار و فتواهای ابن تیمیه تاثیر می پذیرفت، بیش از ۹۰ درصد مردم این کشور تروریست می شدند.

نویسنده در این باره نوشت: “اگر ابن تیمیه و کتب دینی علت این جنایت بود، باید شمار تروریست ها در عربستان فراتر از ۹۰ درصد مردم می شد زیرا همه ما تربیت یافته فتواهای ابن تیمیه هستیم و آن را خوانده ایم پس چطور همه توانسته اند (از این افکار و فتواها) جان بدر ببرند و این دو نوجوان دو قلو نتوانسته اند”.

این مطلب از یک سو گواه ویرانگری افکار و فتواهای بن تیمیه و از سوی دیگر اذعان به پرورش وهابی ها براساس این تفکرات و گرایش آنها به سوی تروریسم می باشد.