بحرینی ها در حالی به تحصن خود در مقابل منزل روحانی مشهور این کشور ادامه می دهند که نظامیان رژیم به بازداشت فعالان در ورودی منطقه الدراز ادامه می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، بحرینی ها برای چندمین روز متوالی به تحصن خود در برابر منزل آیت الله عیسی قاسم در منطقه الدراز در غرب منامه ادامه می دهند.

بحرینی ها خواستار بازنگری در تصمیم سلب تابعیت آیت الله قاسم هستند و این تصمیم را دیوانگی می نامند و بر این باورند که این تصمیمی علیه همه ملت بحرین است و نشان دهنده ادامه سیاست های تبعیض و ظلم ضد شیعیان در بحرین است.

این در حالی است که نظامیان رژیم بحرین، مهدی العکری عضو شورای الوفاق را هنگامی که قصد ورود به منطقه الدراز را داشت بازداشت کردند.

فعالان بحرینی از بازداشت شماری دیگر در راستای هدف قرار دادن تحصن کنندگان خبر دادند.

همزمان نظامیان آل خلیفه به محاصره منطقه الدراز ادامه می دهند.

بحرینی ها شب قدر را در مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم برگزار کردند.