عناصر گروه تروریستی داعش، مدارس فلوجه را به کارگاه‌ هایی برای بمب سازی تبدیل کرده بودند.

به گزارش پرس شیعه؛ این تصاویر یک روز پس از آزادسازی کامل فلوجه منتشر می شود.

“عبدالوهاب الساعدی” فرماندۀ عملیات فلوجه دیروز (یکشنبه) از آزادسازی کامل این شهر از دست عناصر داعش خبر داد.