مشاور امنیت ملی عراق از مشارکت ۱۵ هزار نفر از مردم شهر موصل در عملیات آزاد سازی استان نینوا خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق روز پنجشنبه اعلام کرد: حدود پانزده هزار نفر از مردم شهر موصل مرکز استان نینوا در عملیات آزادسازی این استان از سیطره داعش مشارکت خواهند کرد عملیاتی که با کمک نیروی عشایر آغاز و اجرا خواهد شد.
الفیاض درکنفرانسی خبری در بغداد گفت : کمیته ای برای نام نویسی از داوطلبان مشارکت در عملیات آزادسازی نینوا و محل خدمت و نوع مأموریت آنها تشکیل خواهد شد.
خالد العبیدی وزیر دفاع عراق نیز در این کنفرانس اعلام کرد : باید از همه اقشار مردم برای اجرای عملیات آزادسازی استان نینوا استفاده کرد .
العبیدی گفت : زمان کافی برای آموزش دادن به نیروی عشایر که اجرای عملیات آزادسازی نینوا را به عهده خواهد گرفت ، وجود دارد .
کریم سنجاری رئیس اداره امور داخلی منطقه کردستان عراق هم اعلام کرد : منطقه کردستان آماده همکاری با نیروی عشایر برای آزادسازی استان نینوا است .
کنفرانسی امروز در بغداد با مشارکت الفیاض ، العبیدی ، سنجاری ، محمد سالم الغبان وزیر کشور و نوفل العاکوب استاندار نینوا برای بررسی مساله لزوم استفاده از عشایر در عملیات آزادسازی نینوا برگزار شد.