بوشهر – مدیر حوزه علمیه استان بوشهر گفت: مردم همیشه در دفاع و وفاداری به انقلاب از مسئولان جلوتر هستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه استان بوشهر، حجت الاسلام رضا خدری درباره حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: مسؤولان بایستی شهید بهشتی ها را به عنوان الگوی خود قرار دهند که چه زحماتی برای انقلاب کشیدند و هیچ گونه تمایلی به دنیا و مواهب آن نداشتند اما امروز ملت ما خبرهای ناگواری از نوع برخورد مدیران و فیش حقوقی آنان می شنوند که باعث زجر و دل شکستگی آنها می شود.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با بیان اینکه مردم وفادار به انقلاب بودند و هستند اظهار داشت: بسیاری از این مردم در حد ۶۰۰ هزار تومان یا کمتر حقوق ماهانه دریافت می کنند و زمانی که می شنوند برخی از مدیران حقوق های ۴۰ میلیونی یا بیشتر در حد ۲۰۰ میلیون دریافت می کنند بسیار ناراحت می شوند.

وی افزود: در مخیله هم نمی توان تصور کرد که شخصی از بیت المال این مبالغ را برای خود بخواهد؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به این مسأله معترض بودند و گفتند که این مدیران کم هستند اما با همین افراد اندک هم باید دولت برخورد کند.

حجت الاسلام خدری با بیان اینکه مردم برای آبروی این نظام زجرهای زیادی کشیدند گفت: آبروی این نظام به راحتی به دست نیامده که به راحتی از دست برود و عده ای از این انقلاب سوء استفاده کنند و جیب خود را پر کنند بلکه مردم سختی های زیادی را متحمل شده اند.

مدیر حوزه علمیه استان بوشهر افزود: مردم همیشه با انقلاب و از مسئولان در دفاع و وفاداری به انقلاب جلوتر هستند و بایستی قدر آنها را دانست و نگذاشت عده ای سوء استفاده کنند.