روزنامه فایننشال تایمز در مقاله ای به قلم جرج بارکر نوشت : همه پرسی انگلیس در حکم مشاوره غیرالزام آور برای دولت لندن بود .

به گزارش پرس شیعه؛ فایننشال تایمز روز سه شنبه در مطلبی نوشت : همه پرسی انگلیس مساله ای داخلی محسوب می شود و هیچ تغییر و تحول حقوقی نیز در اتحادیه اروپا ایجاد نشده است اتحادیه ای که انگلیس هنوز عضوش است مگر اینکه لندن بخواهد با اجرای ماده ۵۰ توافقنامه لیسبون چنین تغییر و تحولی را ایجاد کند.
توافقنامه لیسبون روز ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ امضاء شد و مادۀ ۵۰ آن شامل نحوه خروج یا بازگشت داوطلبانۀ هر یک از اعضای اتحادیه اروپا است.

* زبان فرانسوی جایگزین انگلیسی در اتحادیه اروپا
گای چازان خبرنگار فایننشال تایمز در بروکسل نیز گزارشی درباره احتمال تبدیل شدن زبان فرانسه به زبان اول اتحادیه اروپا نوشت و افزود: ژان لوک میلونشو نماینده پارلمان اروپا و رئیس حزب چپ فرانسه در توئیتر نوشته است که زبان انگلیسی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نمی تواند زبان سوم پارلمان اروپا باشد.
چازان با لحنی طنزآمیز نوشت : چند دیپلمات می گویند که میلونشو از امروز فقط با زبان فرانسوی و آلمانی با نمایندگان پارلمان اروپا صحبت خواهد کرد.