روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد مسئولانی سازمان اطلاعات اردن، چندین میلیون دلار سلاح را که سازمان سیا و عربستان برای گروه های مسلح تروریست فرستاده بودند، سرقت کردند و در بازار سیاه فروختند.

به گزارش پرس شیعه؛ مسئولان آمریکایی و اردنی که نیویورک تایمز نام آن ها را فاش نکرد، خاطر نشان کردند که بعضی از این سلاح ها در ماه نوامبر، برای تیراندازی به تاسیسات آموزش پلیس در امان مورد استفاده قرار گرفت که بر اثر آن، دو آمریکایی، دو اردنی و یک نفر از آفریقای جنوبی کشته شد.

نیویورک تایمز تأکید کرد، سلاح های به سرقت رفته تفنگ های کلاشینکوف، گلوله های مورتر و همچنین مهمات موشکی و بمب های دستی بودند.

به نوشتۀ این منبع، این سلاح ها، به منظور آموزش و مجهز کردن عناصر گروه های مسلح در سوریه فرستاده شده بود.

بازرسان سازمان سیا، تحقیق در این زمینه را از چند ماه پیش آغاز کردند، اما هنوز مشخص نیست که سلاح های فروخته شده در بازار سیاه، به دست چه کسی افتاده است. به احتمال زیاد، تعدادی از آن ها توسط عشایر اردنی استفاده شده یا به کشوری دیگر منتقل شده اند.

محمد المومنی وزیر مشاور امور اطلاع رسانی، ادعای دست داشتن افسران سازمان اطلاعات اردن در سرقت سلاح را رد کرد و این گزارش را کاملا نادرست دانست.

گفتنی است که سازمان های اطلاعاتی عربی و آمریکایی، از سال ۲۰۱۳، آموزش عناصر مسلح تروریست را به برای اعزام به سوریه در دستور کار قرار داده اند.