اطلاعات دریافتی از ماهواره های سنجش از دور از وضعیت بارندگی ها در کشور، نشان می دهد که استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان همچنان در معرض بارندگی شدید خواهند بود.

به گزارش پرس شیعه، سازمان فضایی ایران اطلاعات دریافتی از ماهواره‌های سنجش از دور مبنی بر مدل بارندگی‌های امروز از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۲:۳۰ امشب (۲۵ فروردین) را منتشر کرد.

بر مبنای این داده‌های دریافتی، استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان در معرض بارندگی شدید خواهند بود.

حداکثر بارش‌های مشهد از عصر امروز تا ۲۴ ساعت آینده، خواهد بود و در این ۲۴ ساعت بارش‌های گسترده سراسر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی را فرا خواهد گرفت.

حرکت کند سیستم به سمت شرق و تغذیه مناسب رطوبتی باعث رشد ابرهای تندری و بارش‌های ناگهانی خواهد شد.

در استان سیستان و بلوچستان هم بارش‌های رگباری در ۳۶ ساعت آینده وجود دارد.

تصویر ماهواره‌ای دریافتی از ماهواره Terra و سنجنده MODIS که روز ۲۴ فروردین ماه تهیه شده است به شرح زیر است:

رنگ فیروزه‌ای نشان دهنده وجود ابر با رطوبت بالا است که استان‌های بوشهر، غرب استان فارس، جنوب خوزستان، شرق استان سمنان و استان سیستان بلوچستان را پوشش داده است.