شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، به انفجار تروریستی دیروز در القاع لبنان واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه؛ نعیم قاسم در صفحه فیس بوک خود با اشاره به اینکه پروژۀ ویرانگر تکفیر تفاوتی میان مسلمانان و مسیحیان قائل نیست، نوشت: تروریسم تکفیری این بار شهرک “القاع” را هدف قرار داد. دنباله روی کنندگان از دولت آمریکا و همپیمانانش باید بدانند که بخشی از پروژۀ ویرانگری هستند که منطقه را، بدون تمایز نهادن میان مسلمان و مسیحی، هدف قرار می دهد.

وی افزود: محکوم کردن زبانی تروریسم تکفیری به تنهایی کافی نیست، بلکه باید در برابر حمله ای که همه ما را با هم هدف قرار داده است، یکپارچه و متحد باشیم … تردیدی نیست که تکفیری ها یک کنش هستند نه یک واکنش و پروژۀ آنان فرامرزی و علیه همگان است.

هشت انفجار تروریستی دیشب و دیروز صبح در منطقه مسیحی نشین “القاع” در شرق لبنان شش کشته و سی و پنج زخمی بر جا گذاشت.