اولین هیات اعزامی شورای نظامی سودان رهسپار اتیوپی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیاالیوم، شورای نظامی انتقالی سودان اولین هیأت خود را به خارج اعزام کرد.

شورای انتقالی سودان، هیأتی را به آدیس آبابا برای اطلاع رهبران اتیوپی و اتحادیه آفریقا از تحولات کنونی سودان پس از برکناری عمر البشیر اعزام کرد.

جلال الدین الشیخ الطیب عضو شورای نظامی پس از دیدار با مقامات اتیوپی در آدیس آبابا از اهتمام اتیوپی به تحولات سودان تمجید کرد و آنرا گواه خوب و مطمئنی برای ادامه روابط شاخص و عمیق میان دو کشور دانست.

وی افزود: جانبداری نیروهای مسلح از ملت در راستای تمایلات برای تغییر و کودتای نظامی یا طمع ورزی در قدرت نیست. شورای نظامی مورد حمایت ملت است. شورا بر وعده خود به ملت برای تحویل قدرت پایبند است.

جلال الدین الطیب از اتحادیه آفریقا و جامعه بین المللی خواست که به شورای نظامی انتقالی برای عبور از چالش‌های سیاسی و اقتصادی سودان به این شورا کمک کنند.