ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق، در آستانه روز جهانی قدس، پیام این روز را تبیین کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایرنا، ابراهیم الجعفری در گفتگو با خبرگزاری “ایرنا”، ضمن دعوت از مسلمانان برای کنار نهادن اختلافاتشان و همراهی و وحدت در روز جهانی قدس، گفت: «پیام ما در روز جهانی قدس آنست که جهان اسلام باید متحد شود و با کنار نهادن اختلاف ها، مسائلی را که اولویت دارد، در رأس امور خود قرار دهد».
وزیر خارجۀ عراق افرود: «امت اسلام از قدرت زیاد، ثروت انسانی، جایگاه استراتژیک و اقتصاد قدرتمندی برخوردار است و نزد کشورهای جهان جایگاه مهمی دارد. امام خمینی (قدس سره) با درک این نکته هفتۀ وحدت را نیز برای وحدت مسلمانان قرار داد. به نظر من ما باید در این مناسبت ها وحدت مسلمانان را تقویت کنیم».