پنجمین شماره دوفصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، پنجمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های عقلی نوین» مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۷ به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http:Novin.isca.ac.ir نمایه شد.

مقالات چاپ شده در این شماره همراه نام نویسندگان عبارت است از:

«مقایسۀ فرونسیس در اندیشۀ هایدگر و ملاصدرا» نوشته مریم صمدیه، مجید ملایوسفی، محمدصادق زاهدی و محمدحسن حیدری؛
«تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست (مطالعه موردی زمی)» به قلم علی مسروری، علیرضا نجف‌زاده و علیرضا آزاد؛
«تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی» اثر مهدی عباس‌زاده؛
«تأمّلاتی در زوج مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» در راستای مباحث وجود و ماهیت» نوشته محمود هدایت‌افزا؛
«بررسی و تبیین نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا» به قلم وحیده فخار نوغانی و سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛
«بازخوانی اخلاقیِ مسئلۀ گوشت‌خواری در عرفان اسلامی» اثر محسن شعبانی و سروش دباغ.