در سی و هشتمین جلسه شورای نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با انتشار ۷ اثر از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن موافقت شد.

به گزارش پرس شیعه، در سی و هشتمین جلسه شورای نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مصوب شد ۷ اثر از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن جهت نشر به انتشارات ارسال گردد.

این آثار عبارتند از:

اعلام قرآن جلد ۶، اثر جمعی از محققان پژوهشکده؛
اخلاق توحیدی از منظر علامه طباطبایی (ره)، اثر محمد ابوطالبی؛
مبانی و اصول فرهنگ قرآن، اثر عیسی عیسی زاده، محمد مرادی و محمدصادق یوسفی مقدم؛
مجلد شانزدهم از دایره المعارف قرآن کریم، اثر جمعی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن؛
ازدواج و همسرداری انبیا از منظر قرآن و روایات، اثر محمدمهدی فیروزمهر؛
موانع رشد اخلاقی، اثر محمدمهدی فیروز مهر؛
و درآمدی بر مؤلفه‌های نظام اخلاقی قرآن، اثر سید علی اکبر حسینی رامندی،