چند تن از مقامات عرب در تماس تلفنی خود با رئیس شورای نظامی انتقالی سودان بر حمایت از این شورا تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، خلیفه بن زائد رئیس امارات و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هم چنین نخست وزیر اتیوپی و رئیس جمهور سودان جنوبی با «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای نظامی انتقالی سودان تماس تلفنی برقرار کردند.

این مقامات عرب در جریان رایزنی‌های تلفنی خود بر حمایت از شورای نظامی انتقالی سودان برای عبور از این مرحله تاریخی در کشور تاکید کردند.

آنها هم چنین بر ضرورت حمایت از امنیت و ثبات سودان تاکید کردند.

شایان ذکر است که در حال حاضر شورای نظامی انتقالی سودان زمام امور در این کشور را بعد از برکناری عمر البشیر از پست ریاست جمهوری بر عهده دارد.