مرحله تمرینی رژه «جنگنده بمب افکن‌های» نیروی هوایی ارتش با حضور امیر خلبان عزیز نصیرزاده برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، مرحله تمرینی رژه «جنگنده بمب افکن‌های» نیروی هوایی ارتش صبح امروز (سه شنبه) و در آستانه سالروز ۲۹ فروردین طی مراسمی با حضور امیر عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، رژه هوایی را بر فراز آسمان تهران برگزار کردند.

در این رژه تمرینی، انواع جنگنده بمب افکن‌های بومی، صاعقه و جنگنده بمب افکن اف ۵ و جنگنده «رهگیر میگ» ۲۹و هواپیمایی ۷۴۷ سوخت رسان از پایگاه یکم شکاری شهید لشگری به پرواز درآمده و رژه تمرینی را بر فراز تهران انجام دادند.

همچنین برای نخستین بار جنگنده بومی کوثر که سال گذشته رونمایی شد در این تمرین شرکت دارد.

رژه نیروهای چهار گانه ارتش همه ساله در روز ۲۹ فروردین روز ارتش در سراسر کشور به صورت همزمان انجام می‌شود.