برای نخستین بار در تاریخ قضایی مالزی دو زن از سوی سلطان ایالت ‘سلانگور’ به عنوان قاضی دادگاه عالی شریعت منصوب شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ‘استار’ مالزی روز سه شنبه اعلام کرد ‘نور هدی روسلان’ ۴۰ ساله و ‘نینی شوهیدان شمس الدین’ ۴۱ ساله دو زن مالزیایی هستند که به این مقام دست یافته اند.

‘نور هدی’ این انتصاب را توسعه مثبت نظام قضایی مالزی عنوان کرد و گفت که کشورش کنوانسیون سازمان ملل در مورد از بین بردن هر شکل از تبعیض علیه زنان را تصویب کرده و این انتصاب همسو با قدرت بخشیدن به زنان انجام شده است.

براساس قانون مالزی انتصاب قضات دادگاه های شریعت در هر ایالت بر عهده سلطان آن ایالت است. مالزی متشکل از ۱۳ ایالت است که ۹ ایالت دارای سلطان بوده و قضات شریعت هر ایالت را تعیین می کنند.

این دو زن که برای نخستین بار در تاریخ مالزی به عنوان قاضی دادگاه شریعت منصوب شده اند دارای لیسانس مطالعات اسلامی بوده و سپس مطالعات خود را در رشته روانشناسی (مشاوره) و مطالعات حقوق تطبیقی و بین المللی ادامه داداند.

براساس نظریات مختلف علمای اسلام حق انتصاب زنان به عنوان قاضی در سه گروه دسته بندی می شوند. نخست گروه اکثریتی که مخالف انتصاب زنان به عنوان قاضی هستند. دوم، شاخه حنفی که معتقدند زنان به جز در مواردی از قبیل حدود اسلامی و قصاص می توانند به مقام قضاوت برسند و در دیدگاه سوم این اعتقاد وجود دارد که زنان می توانند برای قضاوت در همه امور به عنوان قاضی برگزیده شوند.