عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان این که تقوا یک مرتبه برای انسان حاصل نمی شود، گفت: ایمان و عمل صالح باید در وجود انسان استمرار داشته باشد تا انسان به درجه تقوا برسد.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، ظهر سه شنبه در درس تفسیر قرآن که در مسجد سلماسی قم برگزار شد در تفسیر آیات ابتدایی سوره بقره به نشانه های متقین اشاره کرد و اظهار داشت: این که این صفات با صیغه مضارع آمده است این مطلب را می رساند که سیر و مراتب تقوا یک مرتبه برای انسان حاصل نمی شود بلکه باید این صفات در وجود انسان استمرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه آیت الله مکارم تنها راه رسیدن به تقوا را در استمرار این صفات می دانند، افزود: البته راه شفاعت و توبه هم برای رستگای وجود دارد ولی توبه راه میانبری است که هرکسی توفیق پیدا نمی کند.

آیت الله فقیهی خاطرنشان کرد: کسانی که با رعایت مراتب تقوا و استمرار در ایمان، اقامه نماز و انفاق به تقوا رسیده اند از هدایت یافته گان هستند و رستگار خواهند شد.

وی با بیان این که میان کسانی که با رعایت مراتب تقوا هدایت شده اند و کسانی که توبه کرده اند و هدایت شده‌اند تفاوت وجود دارد، گفت: خداوند در آیه ۶۷ سوره قصص می فرماید کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد شاید از رستگاران قرار گیرد ولی در ابتدای سوره بقره می فرماید کسی که مراتب تقوا را استمراراً طی کند حتما از رستگاران خواهد بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان این که معلوم نیست که انسان موفق به توبه شود، اظهار داشت: توبه نمی تواند به عنوان یک راه برای رستگاری روی آن حساب کرد زیرا معلوم نیست که انسان موفق به توبه شود و یا توبه انسان قبول شود.