درگیری های شدیدی از صبح امروز جمعه در شهر راهبردی غریان واقع در جنوب غربی پایتخت آغاز شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، منابع محلی اعلام کردند که صداهای پی در پی انفجار، امروز صبح در این شهر طنین انداز شده است.

پیشروی نیروهای وفاق ملی به سوی مرز شهر غریان نیروهای حفتر را وادار به عقب نشینی از داخل شهر کرده است. این در حالی است که پیش از درگیری ها شمار زیادی از نیروهای حفتر در شهر مستقر شده و تک تیراندازها در ساختمان های بلند کمین کرده بودند.

به گفته منابع آگاه، نیروهای هوادار دولت وفاق ملی (مستقر در شهر غریان) کنترل منطقه «قواسم» را در اختیار گرفته اند. این منطقه ورودی شمالی شهر به شمار می آید.

نیروهای هوادار دولت وفاق همچنین کنترل نسبی شهر را در اختیار گرفته اند. این شهر در جنوب غربی پایتخت قرار دارد و از اهمیت راهبردی بسیاری برخوردار است؛ هر یک از دو طرف درگیری که به طور کامل کنترل غریان را در اختیار گیرد، می تواند بر پایتخت سیطره یابد.