رئیس کمیسیون اروپا در گفتگویی تاکید کرد که صدر اعظم آلمان قابلیت برخورداری از پست های مدیریتی اروپا را برخوردار است.

به گزارش پرس شیعه، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در گفتگو با نشریه فونکه مدیا گروپه با برشمردن نقاط قوت سیاست‌های «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان اظهار داشت: مرکل از این توانایی برخوردار بود که پست‌های مدیریتی اروپا را در دست داشته باشد.

وی با اشاره به پایان دوره صدارت اعظمی مرکل در سال ۲۰۲۱ میلادی افزود: اروپا باید در آن زمان از تجارب مرکل نهایت استفاده را ببرد. مرکل می‌تواند با در اختیار داشتن بخشی از مدیریت اروپا در جهت تحقق اهداف اروپایی نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نمی‌توان نبود مرکل در صحنه قدرت اروپا را متصور شد.

این در حالی است که مرکل در یکی از اظهار نظرهای خود تاکید کرد که پس از اتمام دوره صدارت اعظمی خود از پست‌های اجرایی کناره گیری خواهد کرد.